Thông tin chi tiết

Tượng Bổn Sư Ngồi

Kích Thước: 1,65m

Chất liệu: Composite

Tượng Bổn Sư Ngồi 1,65m

Tượng Bổn Sư Ngồi 1,65m

Tượng Bổn Sư Ngồi 1,65m

Tượng Bổn Sư Ngồi 1,65m

Tượng Bổn Sư Ngồi 1,65m

Facebook chat
video