Tuyển Dụng

Hiện tại Công Ty Trung Kiên Art cần tuyển những vị trí sau:

1. Thợ Điêu Khắc Tượng

 Số lượng: 5 nhân viên

2. Thợ Sơn Tượng

 Số lượng : 3 nhân viên

3. Thợ Làm Tượng

 Số lượng: 10 nhân viên

4. Thợ Làm Khuôn Silicon

 Số lượng: 2 nhân viên

5. Thợ Vẽ Tượng

 Số lượng: 10 nhân viên

6. Nhân viên sale 

 Số lượng: 2 nhân viên

TƯỢNG PHẬT TRUNG KIÊN

TƯỢNG PHẬT TRUNG KIÊN

TƯỢNG PHẬT TRUNG KIÊN

TƯỢNG PHẬT TRUNG KIÊN

TƯỢNG PHẬT TRUNG KIÊN

Facebook chat
video