Thông tin chi tiết

Tượng phật tây phương tam thánh cao 2,2m được đội ngũ nghệ nhân của công ty Trung  kiên  .hoàn thành và được giát vàng cao cấp

Tượng tây phương tam thánh 2,2m

Tượng tây phương tam thánh 2,2m

Tượng tây phương tam thánh 2,2m

Tượng tây phương tam thánh 2,2m

Tượng tây phương tam thánh 2,2m

Facebook chat
video