Thông tin chi tiết

Tượng Tam Thế Phật

Kích Thước: 70cm

Chất liệu: Composite

Tượng Tam Thế Phật 70cm

Tượng Tam Thế Phật 70cm

Tượng Tam Thế Phật 70cm

Tượng Tam Thế Phật 70cm

Tượng Tam Thế Phật 70cm

Facebook chat
video