Thông tin chi tiết

Tượng Tam Thế Phật

Kích Thước: 50cm

Chất liệu: Composite

Tượng Tam Thế Phật 50cm

Tượng Tam Thế Phật 50cm

Tượng Tam Thế Phật 50cm

Tượng Tam Thế Phật 50cm

Tượng Tam Thế Phật 50cm

Facebook chat
video