Thông tin chi tiết

Tượng Tam Thế Phật

Kích Thước: 2,1m

Chất liệu: Composite

Tượng Tam Thế Phật 2,1m

Tượng Tam Thế Phật 2,1m

Tượng Tam Thế Phật 2,1m

Tượng Tam Thế Phật 2,1m

Tượng Tam Thế Phật 2,1m

Facebook chat
video