Thông tin chi tiết

Tượng Tam Thế Phật

Kích Thước: 1,2m

Chất liệu: Composite

Tượng Tam Thế Phật 1,2m

Tượng Tam Thế Phật 1,2m

Tượng Tam Thế Phật 1,2m

Tượng Tam Thế Phật 1,2m

Tượng Tam Thế Phật 1,2m

Facebook chat
video