Thông tin chi tiết

Tượng quan âm cao 90 cm . Chất liệu composite tổng hợp , màu sơn cao câp

Tượng quan thế âm bồ tát cao 90 cm

Tượng quan thế âm bồ tát cao 90 cm

Tượng quan thế âm bồ tát cao 90 cm

Tượng quan thế âm bồ tát cao 90 cm

Tượng quan thế âm bồ tát cao 90 cm

Facebook chat
video