Thông tin chi tiết

Tượng Quan Âm Đứng 

Kích Thước: 70cm

Chất liệu: Composite

Tượng Quan Âm Đứng 70cm

Tượng Quan Âm Đứng 70cm

Tượng Quan Âm Đứng 70cm

Tượng Quan Âm Đứng 70cm

Tượng Quan Âm Đứng 70cm

Facebook chat
video