Thông tin chi tiết

Tượng phật quan âm bồ tát cao 1,65m chất liệu composite 

Tượng quan âm đứng 1,65m

Tượng quan âm đứng 1,65m

Tượng quan âm đứng 1,65m

Tượng quan âm đứng 1,65m

Tượng quan âm đứng 1,65m

Facebook chat
video